Facebook Tipsa

Dela på Facebook

Facebook VännerDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Disciplinnämnden

Angående Svenska Cykelförbundets Disciplinnämnds beslut 2012

Vi tycker det är mycket tråkigt att enskilda cyklister drabbats av en varning / reprimand för deltagande i Malmö Velo Classic. Beslutet kan man läsa på Team Mumiens blogg, klicka här. För att se hela regelverket, klicka här. Sidan 23 och punkt 1.2.019 är de springande punkterna.

§3  Förbjudna tävlingar
1.2.019 En licensinnehavare får ej delta i tävling som ej finns upptagen på nationella, kontinent- eller världsprogrammet eller som ej är kända av nationsförbund, världsdelsorganisation eller UCI. SCF kan godkänna speciella undantag för tävlingar eller speciella arrangemang i sitt eget land.

1.2.020 Licensinnehavare får ej delta i aktiviteter som arrangeras av nationsförbund som uteslutits ur UCI enligt artikel 18.2 i UCI Constitutions.

1.2.021 Brott mot artikel 1.2.019 och 1.2.020 medför en månads avstängning samt böter på 50-100 CHF.

Som arrangörer är vi mycket konfunderade hur man kan hävda att Malmö Velo Classic är en tävling, då det är ett motionslopp. Tyvärr skriver inte Disciplinnämnden vad deras definition på tävling är. Detta är självklart mycket viktigt att veta både för cyklister som vill undvika straff och även för arrangörer som gärna vill ha sina lopp öppna för alla.

På olika diskussionsforum har uppkommit olika frågor och kommentarer - vi har försökt besvara dem så snabbt och bra som möjligt i respektive forum. Vi sammanfattar det viktigaste här.

1. IS-Event anordnar cykellopp, löplopp och simlopp för att det ska finnas roliga och välarrangerade lopp som lockar fler motionärer och på sikt förhoppningsvis även fler tävlingsaktiva.

2. Vi anordnar detta lopp som ett motionslopp, inga priser utdelas. Tiderna är personliga (inga gemensamma "klungtider" som brukligt i cykeltävlingar). Det är SCF som definierar Malmö Velo som ett Tävlingslopp, inte arrangören.

3. Aldrig har någon från arrangören hävdat att det är för dyrt med sanktion från cykelförbundet - det skulle kosta ca 12.000 kr. Ganska lite pengar i vår budget och troligtvis hade vi fått mer och billigare marknadsföring via cykelklubbar samt fler cyklister.

3. Hade vi ansökt om sanktion, hade vi bara kunnat göra det för motionslopp då det krävs länsstyrelsens godkännande av avstängda vägar för att hålla tävling. Men då SCF ändå anser att vårt lopp är en tävling hade det inte spelat någon roll.

4. Vi hade mycket gärna arrangerat tillsammans med en SCF-ansluten cykelklubb med sanktion, tyvärr kan man då inte hålla ett motionslopp som Malmö Velo med gemensam start. Man får då endast ha 70 personer i varje startgrupp med 2 minuters mellanrum.

5. Avstängning och varning har inget att göra med om vi var ett sanktionerat motionslopp eller inte. Motionslopp utan sanktion får även licenserade cyklister cykla - men man får inte cykla tävlingslopp som inte är sanktionerade.

6. Det finns flera liknande cykellopp som är sanktionerade motionslopp och därmed ej sanktionerade tävlingslopp. Rimligtvis borde disciplinnämnden även bedöma om dessa är tävlingar (i sådana fall är de också "icke sanktionerade tävlingar").

7. Vi tecknade en separat försäkring för ALLA som var med i detta evenemang. Denna försäkring är likvärdig med den som licenserade cyklister har i sanktionerade tävlingslopp. Läs mer om försäkringen här.

8. För övrigt så är det normalt att när man fattar ett beslut så låter men den tilltalade få en chans att yttra sig. Man meddelar också den tilltalade hur man överklagar beslutet. Detta gäller vid de flesta beslut i demokratiska länder och stöds även av Riksidrottsförbundet.